Scanresolutie

Scanners werken met een scanresolutie: het aantal pixels dat per inch wordt gescand. Gangbare resoluties zijn:

  • 200 dpi
  • 300 dpi
  • 400 dpi
  • 600 dpi

Hoe hoger het aantal DPI hoe nauwkeuriger de scan. Echter hoe meer DPI (Dots Per Inch), hoe groter de gescande afbeelding. Overigens wordt niet alleen de afbeeldingen groter bij een hogere scanresolutie, maar wordt ook de scan tijd en de OCR-tijd langer (beiden nemen ook met 400% of meer toe). Om te OCR’en geldt eigenlijk dat 300 dpi optimaal is.

Terug