ENO – Edwin Voortman

Home » Klanten » Referenties » ENO – Edwin Voortman

Het gewone E-Norm goed doen. In 2012 heeft Eno de keuze gemaakt om haar processen en IT landschap ingrijpend te wijzigen zodat deze beter de Eno doelstellingen, ambitie en strategie ondersteunen. Een van de behoeften was om de traditionele inkomende poststroom te digitaliseren. Samen met Doccare is in 2014 een belangrijke stap gezet, in het efficiënter en effectiever verwerken van inkomende declaratie en overige poststromen. Onze wens om inkomende poststromen te digitaliseren is hiermee gerealiseerd!
Edwin Voortman
Projectleider