Bestandsformaat / Imageformaat

De wijze waarop digitale informatie wordt vastgelegd en gecodeerd in een computerbestand. Een bestandsformaat kan behoren bij specifieke software, maar kan ook software- of platformonafhankelijk zijn. Een bestandsformaat is vaak herkenbaar aan de extensie van de bestandsnaam (bijvoorbeeld .jpg voor een afbeelding of .doc voor een bestand gemaakt in Microsoft Word).

Terug