Classificatie

Systematische ordening en identificatie van documenten. Op basis van een van te voren bepaalde rubricering worden systematische codes of trefwoorden toegekend aan documenten die helpen bij het indelen, verwerken en terugvinden van die documenten.

Terug