Conversie

Het omzetten van een computerbestand naar een ander systeem of bestandsformaat. Een voorbeeld van het eerste is het omzetten van een bestand van een Windows PC naar een Mac; een conversie van bestandsformaat is bij voorbeeld een omzetting van TIFF naar JPEG. Hierbij wordt vaak de digitale codering van een bestand aangepast aan de nieuwe situatie.

Terug