CSV

“Comma Seperated Values (CSV) is een specificatie voor tabelbestanden. Het CSV-formaat is het eenvoudigste en oudste databaseformaat dat er bestaat. Het bestaat enkel uit tekstgegevens, waardoor het gemakkelijk ge├»mplementeerd (lezen en/of schrijven) kan worden en een brede verspreiding kent. Waarden worden in principe gescheiden door komma’s, en regels door het nieuwe-regelteken.
Andere scheidingstekens komen echter ook voor waardoor er wel eens problemen kunnen ontstaan als CSV wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen.
Deze gegevens kunnen in een rekenblad- of een databaseprogramma worden ingelezen en vervolgens op een beeldscherm als tabel worden gepresenteerd.”

Terug