Microdata

De HTML5-microdataspecificatie is een manier om inhoud te labelen met het doel een specifiek type informatie te beschrijven (zoals recensies, persoonsgegevens of evenementen). Elk informatietype beschrijft een specifiek soort item, zoals een persoon, een gebeurtenis of evenement of een recensie. Zo heeft een evenement bijvoorbeeld de eigenschappen ‘locatie’, ‘starttijd’, ‘naam’ en ‘categorie’. Microdata maakt gebruik van eenvoudige kenmerken (vaak of) om korte en beschrijvende namen toe te wijzen aan items en eigenschappen

Terug