PDF

“PDF is een afkorting van Portable Document Format. Dit bestandsformaat beoogt een belangrijk probleem op te lossen, namelijk de integratie van diverse bestandsformaten binnen een enkelvoudige bestandsstructuur. Tekst en afbeeldingen en/of meerdere afbeeldingen gebundeld, kunnen in een enkel bestand worden opgeslagen en wel zodanig dat het vanaf alle gangbare computerplatforms kan worden bekeken.
PDF kan dus meerdere afbeeldingen (waaronder TIFF en JPEG) samenvoegen tot 1 document en kan hier ook ge-OCR’de tekst aan koppelen, zodat een document doorzoekbaar wordt. PDF kan overigens veel meer, maar in het kader van archivering van gescande document is het samenbundelen van de gescande afbeeldingen het meest belangrijk. PDF is te openen met het programma Adobe Reader, maar er zijn ook andere freeware en shareware PDF readers. “

Terug