Referentiebestand

DocCare maakt bij het scannen van documenten vaak gebruik van een referentiebestand. Bijvoorbeeld bij HR dossiers een overzicht van alle personeelsleden inclusief personeelsnummer en andere metadata die men aan het digitale dossier mee wil geven. Deze metadata kunnen dan vanuit het referentiebestand automatisch gekoppeld worden aan het digitale bestand (bijvoorbeeld via een barcode op het voorblad) en dan hoeft er geen manuele dataverrijking plaats te vinden.

Terug