Searchable

Een gescand document is alleen een plaatje van het origineel, hierdoor is bijvoorbeeld zoeken in de tekst niet mogelijk. Een pdf kan echter doorzoekbaar (searchable) gemaakt worden door het bestand te OCRn. Hierdoor kan in de tekst gezocht worden op woorden of zinnen.

Terug