XML

XML is het een door iedereen gebruikte en algemeen geaccepteerde standaard voor de uitwisseling van gegevens door een willekeurig aantal computersystemen. XML wordt ook wel ‘platformonafhankelijk’ genoemd. Dit betekent dat elk programma dat is ontworpen om XML te gebruiken, alle XML-gegevens kan lezen en verwerken ongeacht het computerbesturingssysteem en de computerhardware waarvan deze gegevens afkomstig zijn. Dit vermogen van XML biedt u bijvoorbeeld de mogelijkheid om gegevens die zijn gegenereerd door een mainframecomputer, rechtstreeks te gebruiken in programma’s als Microsoft Word of Microsoft Excel.

Een standaard XML-systeem bestaat uit drie typen bestanden:
XML-gegevensbestanden bevatten gegevens plus XML-codes die de betekenis en de structuur van de gegevens beschrijven.

XML-schema’s bevatten de regels die bepalen wat er wel en niet in de gegevensbestanden kan worden opgenomen. Een schema kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat gebruikers geen woorden in een gegevensveld kunnen invoeren.
XML-transformaties maken het mogelijk om dezelfde gegevens in allerlei verschillende programma’s of bestanden te gebruiken. Met de ene transformatie worden bijvoorbeeld verkoopgegevens aan een werkmap toegevoegd, terwijl met de andere transformatie dezelfde gegevens in een document worden ingevoegd.

Terug