Aon is een toonaangevende wereldwijde dienstverlener op het gebied van risk, retirement en health. Voorheen verwerkte DocCare de zorgkostendeclaraties voor IAK Verzekeringen. Vanaf 1 november 2017 is IAK overgenomen door Aon en bieden zij zorgverzekeringen aan onder One Underwriting Health als gevolmachtigd agent.