IZZ is een merk van zorgverzekeraar VGZ. Stichting IZZ is in 1977 opgericht als collectiviteit van werkgevers en werknemers in de zorg. Voor IZZ verwerkt DocCare alle zorgkostendeclaraties en machtigingsaanvragen. Meer weten over de merken van VGZ.

Meer weten over de merken van VGZ.