Promovendum is de zorgverzekering voor studenten en young professionals. Sinds de oprichting van Caresco verwerkt DocCare de zorgkostendeclaraties voor Promovendum.

Meer weten over de merken van Caresco.