Van alle zorgverzekeraars werkt DocCare het langst samen met VGZ.

Sinds januari 1998 verwerkt DocCare de zorgkostendeclaratie voor VGZ en overige merken die onder VGZ vallen (IZA, IZA Cura, IZZ, Univé, UMC, Bewuzt, Zekur en Zorgzaam). Gemiddeld verwerkt DocCare dagelijks 15.000 documenten van VGZ. Dit zijn zowel zorgkostendeclaraties als machtigingsaanvragen.

Tijdens een maandelijks overleg worden de operationele processen uitvoerig besproken. Dagelijks wordt middels een steekproef de kwaliteit gemeten van de images en de verrijking. De gemeten kwaliteit wordt middels een bonus/malus staffel maandelijks door berekend.