ZEKUR is een merk van de Coöperatie Univé (VGZ) en biedt verzekeringen voor een lage premie. Voor ZEKUR verwerkt DocCare de zorgkostendeclaraties en machtigingsaanvragen.

Meer weten over de merken van VGZ.