Zorgzaam is een merk van zorgverzekeraar VGZ. Zorgzaam is op 6 oktober 2005 opgericht door de centrales van overheidspersoneel en de vakbonden voor defensiepersoneel. Zorgzaam is een privaatrechtelijke stichting zonder winstoogmerk. Voor Zorgzaam verwerkt DocCare de zorgkostendeclaraties en machtigingsaanvragen.

Meer weten over de merken van VGZ.