Transparant en resultaatgericht, zo werkt DocCare graag samen met haar opdrachtgevers. Wij geloven in de balans van korte acties en langdurige samenwerkingen.

Werkwijze

Onze werkwijze: Voor ieder traject worden eerst de eisen en wensen in kaart gebracht. Dit doen we aan de hand van een vrijblijvend intakegesprek, begeleid door onze Quick Scan. Hieruit volgt een onderbouwd advies.

Proof of Concept

Als u zich hierin kunt vinden, stellen we vervolgens een Proof of Concept op waarin we ons voorstel verder uitwerken. Aan de hand van dit concept beslist u of u een structurele samenwerking wenst.

Samenwerking

De lengte van het traject wordt grotendeels bepaald door het type dienstverlening. DocCare doet er alles aan om dit proces zo effectief mogelijk te laten verlopen, tegen zo laag mogelijke kosten. Hierover maken we met u als klant vooraf duidelijke afspraken, zodat u niet voor ongewenste verrassingen komt te staan.
Wij geloven in de balans tussen effectieve kortlopende campagnes en een langdurige samenwerking voor uw doorlopende wensen op het gebied van informatieverwerking.

Betrouwbaar partner

Vertrouwen en openheid vormen de basis voor een succesvolle samenwerking. Onze referenties zullen u bevestigen dat u als opdrachtgever altijd op onze inzet kunt rekenen.
Daarnaast geloven wij in de kracht van partnerships en wij werken dan ook intensief samen met partners waar DocCare het volste vertrouwen heeft.

Direct sparren met een van onze collega’s?