Voor Zorg en Zekerheid verwerkt DocCare alle zorgkostendeclaraties volgens de aangeleverde werkinstructie en referentietabellen van Zorg en Zekerheid. Regelmatig vindt er een overleg plaats, waarbij alle operationele processen uitvoerig worden besproken.